0704-4240428 s.f@dakas.se
Välj en sida
Minex Lite – Grindex

Minex Lite – Grindex

Solid – Grindex Solid-pumpen utmärker sig när tillförlitlighet och hanterbarhet är viktiga. Som sina motsvarigheter Micro och Mini bland dräneringspumparna, är Solid byggd för att hantera förorenat vatten, pH 5-8 och vatten innehållande relativt slitande partiklar upp...
Grindix Solid

Grindix Solid

Solid – Grindex Solid-pumpen utmärker sig när tillförlitlighet och hanterbarhet är viktiga. Som sina motsvarigheter Micro och Mini bland dräneringspumparna, är Solid byggd för att hantera förorenat vatten, pH 5-8 och vatten innehållande relativt slitande partiklar upp...